Nieuws uit de Bestuurskamer


Nieuws uit de bestuurskamer; d.d. 29 februari 2020

Nieuwe leden: 
  • Er heeft zich 1 nieuw lid aangemeld. De naam en verdere gegevens zijn bekend bij het bestuur
Kandidaat leden:
  • 2 kandidaat leden hebben zich aangemeld. Hun naam en verdere gegevens zijn bekend bij het bestuur.
Opzeggen lidmaatschap:
  • 1 lid heeft het lidmaatschap opgezegd. De naam en gegevens zijn bekend bij het bestuur.

Aanpassing statuten, huishoudelijk regelement en havenreglement WsV de Lek.
Gezien de laatste herziening van bovenstaande documenten in 2000, zijn veel zaken aan verandering onderhevig o.a. door veranderende wetten en wijzigingen in de watersport. Het bestuur heeft besloten een commissie van 2 bestuursleden en 2 leden te vragen een concept samen te stellen.  Dit concept zal u worden toegezonden voor de Algemene Ledenvergadering maart 2020, zodat tijdens de ALV dit concept besproken kan worden en een nieuw versie kan worden goedgekeurd.

Waar zouden wij zijn als WsV de Lek zonder vrijwilligers?
Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers, bij ons steken vele leden de handen uit de mouwen! Vaak is er toch behoefte aan meer handjes of inzet. Natuurlijk hebben de leden met een schip in de haven een verplichting om mee te doen aan het onderhoud van de haven volgens een tevoren geplande werklijst. Maar een vereniging is meer dan alleen maar een mooie en een goedkope ligplaats door zelfwerkzaamheid. 
Gelukkig zijn er leden in onze vereniging, waar het bestuur nooit tevergeefs een beroep op kan doen om ook het verenigingsleven op een goed peil te houden. Soms werd zo’n “super man” of “supervrouw” in het verleden met een flesje of een bloemetje bedankt voor de extra inzet. Maar om te voorkomen, dat bij dit soort blijk van waardering iemand vergeten wordt is groot.  Dus heeft het bestuur besloten om leden met de extra inzet te belonen met een heerlijk chinees-kantonees buffet in onze Ark op zaterdag, 15 februari jl. Na een toespraak waarin nog eens duidelijk werd gemaakt wat men voor de vereniging betekende met de getoonde meer inzet dan normaal, liet men zich het buffet goed smaken en werd het een gezellige avond.

Algemene Leden Vergadering WsV de Lek op 26 maart 2020 aanvang 20.00 uur. 
De agenda en de stukken voor deze ALV krijgt u allen na 10 maart as. in de brievenbus. Vergeet niet te komen, want dit is een belangrijke ALV met concepten van de nieuwe reglementen voor onze WsV de Lek. 

Namens het bestuur, 
Gideon Huijsse, 
Secretaris.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten