Jachthavens: Rapport Rabobank december 2017Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.
We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:
  • Economie 
  • Duurzaamheid 
  • Innovatie 
  • Maatschappij 
  • Wet- en regelgeving

Eigendom boten daalt
Op korte termijn zal de branche profiteren van hogere consumenten-bestedingen. Daarbij is het wel van belang dat de voorzieningen bij de jachthavens van goede kwaliteit zijn.
Op de lange termijn (over vijftien jaar en verder) is het sentiment voor deze branche negatief. Eigendom wordt steeds minder belangrijk. Steeds vaker hebben mensen samen een boot of huren ze er een. De verwachting is dat het eigendom van boten zal dalen met circa 25%.
Ontwikkelingen jachthavens
·   De omzet van jachthavens is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2016 was de totale omzet in deze branche nog 10% lager dan voor de crisis. Langzaam herstelt de watersport van de economische crisis. Watersport blijft ondanks de dip populair. Voornamelijk sloepen en kleine zeilboten zijn in trek.   Samenwerken met vakantieparken, dagrecreatie en horeca is van belang om een uniek product te bieden.

Economie
Vaarders kunnen in de zomer gebruik maken van een passanten-ligplaats of een vaste plek huren voor het vaarseizoen. Ongeveer 80% van de verhuur bestaat uit huurders die een vaste huurplek hebben. De overige huurplekken worden gebruikt door passanten die er korte tijd verblijven. Van de vaste huurplaatsen wordt ongeveer 11% geboekt door buitenlandse vaarders.
We hebben in Nederland 430 jachthavens. Dit aantal is al een aantal jaar stabiel. De meeste jachthavens liggen in Noord-Holland en Friesland.
De booteigenaar wordt steeds ouder volgens recreatieadvies. Als de huidige generatie zestigplussers stopt met varen is dat nadelig voor jachthavens. Doordat mensen langer doorwerken, hebben ze pas op latere leeftijd meer tijd voor een boot. Daarom zal er een nieuwe doelgroep moeten worden aangeboord.

Door belevingsconcepten te realiseren wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats voor de boot.

Duurzaamheid
Jachthavens liggen vaak aan of in natuurgebieden. De impact op de natuur is daarom groot. Dit vraagt van jachthavens een extra inspanning om te komen tot een duurzame exploitatie. Het keurmerk voor een duurzame jachthaven is een groene of blauwe wimpel.
Goed afvalmanagement is cruciaal voor een leefbare omgeving van jachthavens. Jachthavens zonder vervuiling of stank zijn aantrekkelijker. Dit betekent onder meer dat jachthavens de booteigenaren moeten faciliteren in het scheiden van afval.
Bij de bouw of het onderhoud van de jachthaven kunnen duurzame materialen worden gebruikt. Hierbij komt ook nadrukkelijk de mogelijkheid om circulair te bouwen.
Innovatie
Jachthavens moeten veelzijdiger worden. Door belevingsconcepten te realiseren wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats voor de boot.
Denk aan:
  •          animatie voor kinderen
  •          goede horeca voor ouderen
  •          recreatieve voorzieningen
  •          andere vormen van beleving

De deeleconomie is ook terug te zien in de watersport. Zo ontstaan er platforms voor de verhuur van boten van particulieren. Hier ligt ook een kans voor jachthavens die als bemiddelaar kunnen optreden.
Maatschappij
Het lozen van afvalwater (toilet) op het oppervlaktewater is verboden en blijft een maatschappelijk issue. Jachthavens moeten voorzieningen treffen zodat jachteigenaren dit afvalwater hier legaal kunnen lozen.
Wet- en regelgeving

Jachthavens zijn verplicht om afvalstoffen gratis in te nemen. Het is dan ook van belang dat de jachthaven over een goed afvalmanagement beschikt.
Laatste update: december 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten