30 december 2022

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie WSV De Lek

 Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2023 om 17.00 uur in onze "Ark" in de jachthaven aan de Westzoom 9a te Krimpen aan de Lek.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij elkaar dan een voort"varend" nieuwjaar toe wensen.

29 november 2022

Kaarsjesavond, zaterdag 10 december a.s.

 Beste Leden,

Het activiteitenteam nodigt jullie van harte uit om met elkaar "Kaarsjesavond 2022" te vieren in onze versierde Ark op zaterdag 10 december a.s.

 

Inloop is vanaf 17 uur. 

Gezellig met elkaar genieten van gluhwein of (warme) chocolademelk met eventueel een scheutje rum, in een gezellige kerstsfeer. Er zal gezorgd worden voor lekkere hapjes en natuurlijk kan jij ook zelf een drankje naar keuze bestellen aan de bar. 

Tot op onze kaarsjesavond!

16 oktober 2022

Activiteiten Team heeft voor de komende periode activiteiten gepland

Het Activiteitenteam heeft op donderdag 6 oktober 2022 in de Ark vergaderd over de komende activiteiten voor de leden. 

Lees verder onder "Activiteiten voor leden!"25 juni 2022

WsV "De Hollandsche IJssel" viert haar 100-jarig bestaan

 

Op 25 juni 2022 viert WsV “De Hollandsche Ijssel” haar 100-jarig bestaan. 

In verband met corona een jaartje later dan gepland. 


Als goede buur zijn we uitgenodigd voor het officiële gedeelte van de jubileumfestiviteiten en daar hebben we gebruik van gemaakt. Leuk om te zien en te horen van Marcel Slingerland, hoe onze buren zich al meer dan 100 jaar, net als onze vereniging met veel plezier en inzet van alle leden en vrijwilligers, staande hebben gehouden. 

De haven en het terrein liggen er prachtig bij. 

De locoburgemeester Hugo van der Wal heeft als eerste het boek 100 jaar watersportvereniging “De Hollandsche Ijssel” ontvangen. Herbert Schoenmakers voorzitter van VNM maakte in zijn toespraak gebruik van de aanwezigheid van de heer Van der Wal, om het kosten van het dichtslibben van de haven onder de aandacht te brengen, waarop de heer Van der Wal zijn duim opstak en aangaf dat dat wel goed kwam. Een mooi bruggetje om een keer met de beiden besturen een keer van gedachten te wisselen en te kijken of we elkaar kunnen versterken. 

Het boek ligt ter inzage in “De Ark”. 

Rob Heshusius
Voorzitter

20 maart 2022

Algemene Ledenvergadering WSV De Lek, 31 maart a.s.

 


UITNODIGING


Hierbij nodig ik u van harte uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Watersportvereniging “ De Lek”, die gehouden zal worden op donderdag, 31 maart 2022, aanvang: 20.00 uur in De Ark.

AGENDA

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2021, ter vaststelling.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaaroverzicht van de voorzitter.
5. Jaarverslag van de secretaris, ter vaststelling.
6. Jaaroverzicht van de activiteitencommissie.
7. Jaaroverzicht van de technische commissie.
8. Jaaroverzicht van de havencommissaris.
9. Jaaroverzicht van de arbitragecommissie.
10. Financiële verantwoording door de penningmeester.
- Verslag van de kascontrolecommissie, wordt mondeling toegelicht.
- Goedkeuring van het door de penningmeester gevoerde beleid.
11. Vernieuwde Statuten en reglementen ter goedkeuring en bekrachtiging.
12. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
13. Verkiezing nieuwe bestuursleden. (zie voorstellen bestuur).
14. Verkiezing nieuwe leden van de Arbitragecommissie. (zie voorstellen bestuur.)
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

U ontvangt alle verslagen en bijlagen, die volgens de agenda worden behandeld. Hierdoor bent u in staat uw vragen en opmerkingen tijdig voor te bereiden en schriftelijk bij de secretaris in te dienen. (Mail: info@gideonhuijsse.nl )

Het indienen van schriftelijke vragen en het schriftelijk indienen van voordrachten voor kandidaat-bestuursleden is mogelijk tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat.

De leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, verzoeken wij zich af te melden bij het secretariaat.


Tot ziens op de vergadering 31 maart 2022.
Met vriendelijke watersportgroet,
Gideon Huijsse, secretaris, info@gideonhuijsse.nl en wsvdelek@hotmail.com
Trudy van Florestein-Schouten 2e secretaris.

01 januari 2022

Digitale "kerst"- nieuwsbrief december 2021

 

 


 De "Kerst" nieuwsbrief van
Watersportvereniging De Lek


Lees deze prachtige digitale versie er staan enorme leuke verhalen in!

  • Een bericht van uw voorzitter,
  • Een nieuwe kandidaat bestuurslid stelt zich graag voor!
  • Wat onze WebMaster(Hans van Gent) te vertellen heeft.
  • De "De Haantjes onderweg op vakantie"! Lees het uitgebreide verslag.
  • De Penningmeester deelt zijn wijsheid!
  • En natuurlijk de best bestuurskamer, het haventeam en technisch commissie
  • Veel leesplezier en op naar 2022.


Klik hieronder op de LINK en uw boekje komt vanzelf tevoorschijn.

https://user-1724628884.cld.bz/Kerstgroet-WSV-De-Lek