21 oktober 2021

Algemene Leden Vergadering dinsdag 26 oktober 2021 in Het Koetshuis Krimpen aan de Lek


UITNODIGING

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Watersportvereniging “ De Lek”, die gehouden zal worden op dinsdag, 26 oktober 2021, aanvang: 20.00 uur in Het Koetshuis.

 

AGENDA

 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2019, ter vaststelling.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaaroverzicht van de voorzitter.
 5. Jaarverslag van de secretaris, ter vaststelling.
 6. Jaaroverzicht van de activiteitencommissie.
 7. Jaaroverzicht van de technische commissie.
 8. Jaaroverzicht van de havencommissaris.
 9. Jaaroverzicht van de arbitragecommissie.
 10. Financiële verantwoording door de penningmeester.

·      Verslag van de kascontrolecommissie, wordt mondeling toegelicht.

·      Goedkeuring van het door de penningmeester en bestuur gevoerde beleid.

·      Verhoging liggeld

 1. Vernieuwde Statuten en reglementen ter goedkeuring en bekrachtiging.
 2. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. (zie voorstellen bestuur).
 4. Verkiezing nieuwe leden van de Arbitragecommissie. (zie voorstellen bestuur.)
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

 

In deze Ledenvergadering behandelen we de jaren 2019 en 2020. De stukken van de voorgaande ledenvergadering in 2020 die door corona afgelast is zijn ook bijgevoegd.

Het indienen van schriftelijke vragen en het schriftelijk indienen van voordrachten voor kandidaat-bestuursleden is mogelijk tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat.

De leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, verzoeken wij zich af te melden bij het secretariaat.

 

Tot ziens op de vergadering 26 oktober 2021.

Met vriendelijke watersportgroet,

Gideon Huijsse, secretaris, info@gideonhuijsse.nl en wsvdelek@hotmail.com

Trudy van Florestein-Schouten 2e secretaris.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten