dinsdag 15 december 2020

WSV DE LEK en de corona maatregelen

Nieuwe maatregelen per 16 december 2020

Sportkantines dienen gesloten te worden, alsmede douches en kleedkamers. Dus onze Ark is gesloten, toiletten blijven open.

Indien u naar de haven komt, denk dan aan de volgende veiligheidsmaatregelen:
  • Bent u ziek, blijf thuis!
  • Houd altijd 1,5 mtr afstand van elkaar!
  • Bij werkzaamheden, maximaal 2 personen in een groep!
  • Draag zoveel als mogelijk een mondkapje!
  • Was uw handen regelmatig!
  • Gebruik de aanwezige desinfecterende vloeistof bij de toiletten in de hal.

Verruiming per 1 juli 2020

Beste leden WsV de Lek,

De Corona-maatregelen van de overheid hebben dit jaar ook in de pleziervaart, jachthavens en watersportverenigingen veel teweeg gebracht. Er mocht niet meer gevaren worden, jachthavens werden gesloten, verenigingsactiviteiten werden geannuleerd. Ook in onze vereniging hebben we dit gemerkt, maar gelukkig is na 1 juli 2020 er een verruiming gekomen en is de haven weer open voor passanten en leden, ook de ARK kan weer worden geopend, toiletten en douche zijn weer te gebruiken en uw Activiteiten – team en Bar – team zijn afgelopen dinsdag bijeen geweest om alles weer te kunnen opstarten.

Natuurlijk moeten we wel de veiligheidsmaatregelen in acht nemen, zoals deze zijn voorgeschreven, in verband met uw gezondheid en die van de vrijwilligers achter de bar.
 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
1.      Bij binnenkomst van de Ark handen wassen en/of ontsmetten met de aanwezige handen- gel;
2.      Volg de aangegeven route over de vloer via hal naar het bargedeelte. Bij droog weer, zal de route via de geopende schuifpui naar het terras gaan en wij verzoeken u allen de één-richting route via de zijkant door het rookhok terug te gaan naar toiletten en bar;
3.      Zitplaatsen aan de tafels zijn te gebruiken en de 1.50 m. is verplicht. Hierdoor zijn er minder zitplaatsen dan voorheen en de barkrukken zijn verwijderd aan de bar om voldoende veilige ruimte te maken voor de mensen achter de bar;
4.      Hoesten of niezen in de elleboog;
5.      Heeft u last van (neus-) verkoudheid of griep: BLIJF THUIS!;
6.      Wij verzoeken u af te rekenen met pinnen;
7.      Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers in de Ark op;
8.      Het A – team en B – team heeft weer een rooster gemaakt en de Ark is voor u en passanten

Open:
In de week op avonden van 19.30 uur tot 20.30 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 
Wij zien u graag terug op de haven en in de Ark, respecteer de regels, want bij controle worden hoge geldboetes opgelegd bij overtreding.
 
Fijne zomer en veel vaarplezier,
Namens het bestuur,
Activiteiten- en Bar-team.Op 15 juni 2020 gaat ons sanitair ook weer open. De kantine blijft nog even gesloten.
Passanten welkom!


Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft algemene hygiënerichtlijnen en de hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties. De punten hieronder zijn de minimale eisen die worden gesteld. Houd ook rekening met aanvullende maatregelen wat betreft hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden) wetgeving van de onderneming/instelling/branche/sector.

•Beperk het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Laat bezoekers met onderling 1.5 meter afstand buiten wachten.
•Intensiveer de schoonmaak van toiletten, was- en douchevoorzieningen,minimaal meerdere keren per dag en zorg voor regelmatige controle op de(hygiëne)omstandigheden in de sanitaire voorzieningen.
•Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de bezoekers en papieren handdoekjes in de was-, douche- en/of toiletruimtes.
•Zorg dat de medewerkers over eigen toiletten / omkleed-ruimtes etc. beschikken met goede mogelijkheden tot onderling afstand houden en toepassen hygiënemaatregelen.

•Ventileer of lucht ruimtes zo vaak als mogelijk. Bijvoorbeeld door de ramen en/of deuren open te zetten of het gebruik van mechanische ventilatie.

NIEUWSBRIEF VAN BESTUUR WSV DE LEK I.V.M. CORONA MAATREGELEN OVERHEID AAN ALLE  LEDEN.

Beste Leden,

Er bereiken ons de laatste weken veel berichten van jachthavens, die aangeven gesloten te zijn of dit op korte termijn te zullen gaan doen.

Gezien de Corona problematiek en de door de overheid genomen maatregelen, zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te moeten nemen:

1.     De werkbeurten voor leden met een ligplaats in onze haven zijn per zaterdag, 28 maart 2020, afgelast. U heeft daar inmiddels als ligplaatshouder bericht van gehad per mail.

2.     Alle haven- en verenigingsactiviteiten worden tot 6 april 2020 afgelast en mogelijk verschoven naar aan later tijdstip.

3.     De haven is slechts toegankelijk voor leden met een schip in de haven. U kunt zelf uw schip zomer-klaar maken. Er worden geen externe personen toegelaten.

4.     De Ark is vanaf heden gesloten, alsmede de toiletten en douches.

5.     De haven wordt gesloten voor passanten en dit zal kenbaar gemaakt worden op onze site.

6.     Tot 28 april 2020 houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM:
·         Handen wassen.
·         Geen handen schudden.
·         Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
·         Houdt een minimale afstand met omstanders van 1.50/2.00 m.
·         Mijdt contacten met groepen van meer dan 3 personen op de haven.

Vertrouwende op uw medewerking om te zorgen, dat wij hiermede een bijdrage leveren aan de bestrijding van het Corona-virus in Nederland.


Namens het Bestuur WSV de Lek,
Gideon Huijsse, secretaris.

donderdag 26 november 2020

Jan de Jager overleden

 

Beste leden van de WsV de Lek,

 


Zaterdag 21 november jl. bereikte ons het droeve bericht, dat “onze” Jan de Jager, vrijdagavond 20 november jl. rustig in zijn slaap is overleden in het Hospice De Regenboog te Rotterdam.


Met recht was Jan voor onze vereniging een steunpilaar op vele vlakken. Jan was naast Erelid, onze Ark-beheerder, lid van de Activiteiten Commissie, Barman, Havenmeester en Mosselman. 

Jan was er altijd als er een beroep op hem werd gedaan.

Wij konden genieten van zijn verhalen over het ontstaan van de haven en vereniging, vaak met veel humor.

 Wij zullen Jan enorm missen!


 

Het bestuur wenst de familie, vrienden en alle mensen, die van onze Jan hielden, veel sterkte met dit verlies.

 Namens het bestuur WsV de Lek,

Gideon Huijsse,

Secretaris.

vrijdag 14 februari 2020

Hoog water door Storm Ciara

Ronald Verkaik, onze penningmeester, haalt een nat voetje!Afgelopen dagen, begin februari 2020, heeft het flink gestormd. Een combinatie van veel bovenwater, storm, waren duidelijk te zien op onze haven. Diverse leden hebben foto's gemaakt van de hoge waterstanden in onze haven. Hieronder diverse foto's.