28 april 2019

Poep zelf zuiveren!

Booteigenaar moet poep straks eerst zuiveren, mag dan pas lozen


Eigenaren van de 150.000 plezierboten met toilet moeten vanaf deze zomer een zuiveringsinstallatie aan boord hebben als ze ontlasting willen lozen op het water. Anders zijn schippers verplicht hun toiletwater af te leveren bij een haven, op straffe van een boete bij dumping.  

Sinds 2009 is het al verboden om ongezuiverd toiletwater te lozen, maar deze regel wordt volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘op grote schaal’ overtreden. Terwijl er toch een boete van 160 euro op staat. ,,Lozing vindt via een afsluitklep onder het wateroppervlak plaats, en dus is dit vrijwel onzichtbaar en is het verbod nauwelijks te handhaven.’’
De lozingen in oppervlaktewater leveren een gezondheidsrisico op voor de mensen die daarin recreëren. Eigenaren van pleziervaartuigen krijgen daarom nu de mogelijkheid om in plaats van een opvangtank voor ontlasting een zuiveringsvoorziening in te bouwen. Het kostenplaatje: ongeveer 2500 euro per installatie. 

Positief voor gezondheid zwemmers

Minister Van Nieuwenhuizen schrijft over haar besluit, dat medio 2019 moet ingaan: ,,Dit zal naar verwachting leiden tot een vermindering van lozingen van ongezuiverd toiletwater in oppervlaktewater, hetgeen weer positief is voor de gezondheid van degenen die in dat oppervlaktewater zwemmen.’’
Een woordvoerder van de HISWA laat weten dat de brancheorganisatie van de watersportindustrie al vanaf het lozingsverbod in 2009 vraagt om zelf zuiveren van vuil water toe te staan op pleziervaartuigen. De organisatie is dus blij met dit voorstel van het departement. ,,Wij delen alleen niet de conclusie dat er massaal wordt geloosd.’’
Ook constateert de HISWA dat zuiveringssystemen met de juiste normen nog ontwikkeld moeten worden. Het ministerie bevestigt: ,,Er zijn in Nederland nog geen zuiveringsinstallaties voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen op de markt verkrijgbaar, omdat er momenteel geen vraag vanuit de markt is.’’

Goedkeuring

Dat zal straks veranderen als zuivering aan boord is toegestaan, is de verwachting van Van Nieuwenhuizen. Fabrikanten zullen naar verwachting een bedrag van 40.000 tot 50.000 euro moeten neertellen om een type zuiveringsinstallatie gekeurd te krijgen. 
Aan enkele leveranciers is voorgesteld dat zij hun zuiveringsinstallaties hierop onderzoeken. ,,Maar hieraan is nog geen gevolg gegeven’’, meldt het departement. ,,De indruk bestaat dat gewacht wordt op meer duidelijkheid over de eisen en inhoud van de regelgeving.’’ Dat pakket ligt er nu. 
Dit zal naar verwach­ting leiden tot een verminde­ring van lozingen van ongezui­verd toiletwa­ter in oppervlak­te­wa­ter
Minister Van Nieuwenhuizen over de gevolgen van de nieuwe regels