26 maart 2019

Wellicht paalwoningen op IHC-terrein Krimpen aan de Lek


RTV Krimpenerwaard
DOOR  · 26 MAART 2019
KRIMPEN A/D LEK – Op het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek komen mogelijk in de toekomst woningen op palen te staan. Ook zijn er plannen voor de realisatie van appartementen en drijvende woningen.
Het buitendijks gelegen terrein kwam recentelijk in eigendom van gebiedsontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam en het Delfste Balance d’Eau uit Delft, dat gespecialiseerd is in wonen op water en bouwsystemen voor drijvende woningen.
Whoonapart en Balance d’Eau hebben voor het terrein een toekomstvisie ontwikkeld, welke met alle partijen en belanghebbenden, zoals de gemeente Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, provincie en bewoners, middels een Samen Doen traject tot een woonlocatie wordt ontwikkeld.
Op het terrein, dat tussen de dijk en de rivier ligt, stond in het verleden een scheepswerf. Tegenwoordig heeft het een functie als jachthaven en scoutingterrein.
Een eerste informatieavond voor omwonenden en belangstellenden van het project op het terrein in Krimpen aan de Lek, is in april.

22 maart 2019

Voorjaarsklaverjasavond

Het jaarlijkse klaverjastoernooi van WSV De Lek was afgelopen jaar niet doorgegaan vanwege te weinig deelnemers. Vandaar dat het A-team bedacht dat het leuk is om een éénmalig klaverjastoernooi te organiseren.
Alle klaverjasliefhebbers zijn welkom op zaterdag 6 april a.s. in onze "Ark".
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Er wordt uiteraard voor leuke prijzen gezorgd. De beste 6 spelers vallen in de prijzen!
De drankjes zijn voor eigen rekening, maar het A-team zorgt voor wat lekkere hapjes.

Aanmelden kan bij (tot 1 april):
jeanettevanderknaap@live.nl

kosten zijn € 5,00 per persoon

AED Cursus bij WSV de Lek!


Voor iedereen die graag een AED Certificaat wil halen, verzorgen wij op zaterdag 30 maart 2019 een AED cursus. 
De cursus wordt gegeven door 2 gezellige dames die hier voor gecertificeerd zijn. Er wordt dan ook verwacht van de deelnemers dat zij actief mee doen. Bij een goed resultaat zal er een certificaat overhandigd worden.
Aanmelden voor deze nuttige cursus kan bij:

De cursus vindt plaats in "de Ark" van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Er is plaats voor 16 personen. Kosten € 10,-. per persoon. 

11 maart 2019

Anti-fouling en de toekomst......

Schadelijke bootverf lekt in het water, verbeteringen 'gaan niet snel genoeg'

Geschreven door
Charlotte Waaijers
redacteur Economie NOS
 
Een stand met antifouling producten op de HISWA in Amsterdam NOS 
                             
Er zit te veel koper en zink in onze Nederlandse wateren. De zware metalen zijn slecht voor het milieu, en dus probeert de overheid het gebruik ervan zo veel mogelijk terug te dringen.
Niet alleen in de landbouw, waar ze vaak aan veevoer worden toegevoegd, maar ook in de pleziervaart. Wie zijn boot of jacht namelijk vrij wil houden van algen en schelpjes, smeert de buitenkant vaak in met een speciaal beschermend laagje: antifouling.
"Heel veel mensen gebruiken een antifouling verf", zegt Joke Wezenbeek. Zij houdt zich bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bezig met de milieuvriendelijkheid van antifouling, en mogelijke alternatieven. "Dat is dan vaak een koper- of zinkhoudende verf. De verf die dan op je boot zit, zit na een jaar in het water."

"Normen worden op grote schaal overschreden."

Joke Wezenbeek van het RIVM
En die metalen, die werken als biociden, zijn niet echt milieuvriendelijk, aldus Wezenbeek: "Die verf werkt tegen aangroei en algen, doordat ze giftig zijn voor die planten of algen, maar dus ook voor andere planten en dieren die in het water leven."
Er zijn normen in Nederland voor de hoeveelheid koper en zink in het oppervlaktewater. "Die worden echt nog op behoorlijk grote schaal overschreden."

Biociden weken los

De grootste aanbieder van antifouling in Nederland is International, een merk van chemieconcern AkzoNobel. Het bedrijf verkoopt twee soorten coatings: eentje met biociden die er langzaam afslijt, en een harde coating waar de biocide langzaam uit lekt.
"Een harde antifouling werkt op het moment dat die verflaag in aanraking komt met water", legt Sissy Traa-de Groot, accountmanager bij AkzoNobel, uit. "Dan wordt die verflaag opgeweekt en zo komen de biociden vrij aan het oppervlak. Die biociden zijn dan in het milieu verdwenen, en hebben er dan voor gezorgd dat de booteigenaar geen aangroei heeft gehad gedurende het vaarseizoen."
Biociden zijn middelen die bedoeld zijn om ongewenste planten, bacteriën, schimmels of dieren tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een rattenplaag. Dat kan door ze te doden, maar ook door ze onschadelijk te maken of te voorkomen dat ze er zijn.
Niet goed voor het milieu dus, maar er zijn ook verbeteringen, aldus Traa-de Groot. "De wetgeving verandert continu. Een aantal jaar geleden mochten we veel meer koperhoudende producten gebruiken. We zijn nu al behoorlijk teruggegaan in de hoeveelheid biociden. En daarnaast werken we achter de schermen ook druk aan de ontwikkeling van hele nieuwe type verfsystemen."
Ook Wezenbeek ziet dat er vooruitgang wordt geboekt. Maar niet snel genoeg. Dat ligt ook aan de booteigenaren, denkt Traa-de Groot. "Booteigenaren moeten daar wel aan wennen. Veel mensen zijn toch op zoek naar het beste middel met de meest aangroeiwerende stoffen."

Haartjes en geluidsgolven

Alternatieven zonder biociden zijn er inmiddels wel, blijkt ook afgelopen weekend tijdens de HISWA-beurs in Amsterdam. Zo is er een bedrijf dat een apparaat aanbiedt dat geluidsgolven door je boot stuurt. Niet te horen voor mensen en dieren, maar algen en schelpjes blijven niet aan je boot hangen.
Een andere oplossing is een soort fluweelachtige zwarte folie, met een heleboel kleine haartjes. Die stekeltjes voorkomen dat de aangroei bij de romp zelf kan komen en mosselen zich kunnen hechten.

Onafhankelijke test

Dat booteigenaren toch niet massaal overstappen naar milieuvriendelijke opties, heeft twee redenen, volgens Wezenbeek. "Je moet een behoorlijke investering doen als je wil overstappen naar een ander systeem. Ook al verdien je het vaak terug op de lange termijn, omdat het langer meegaat."
Een andere drempel is dat veel mensen er niet van overtuigd zijn dat de alternatieven, zoals een folie of geluidsgolven, even goed werken als biociden met koper of zink.
Wezenbeek: "Dat probleem heeft de overheid nu ook erkend. Daarom wordt daar nu een onafhankelijke test ontworpen, om onafhankelijk aan te tonen dat alternatieven werken. Dat is heel belangrijk om mensen te overtuigen dat ze een goede investering doen."