06 april 2015

Druk bezochte Algemene Ledenvergadering

Beste Leden van WSV De Lek,

Op donderdagavond 26 maart jl. hield onze vereniging weer hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren vele leden op af gekomen. Het bestuur doet het goed. Er komen elk jaar weer veel leden langs op deze gezellige vergadering. Dat was in het verleden wel eens anders.

Het bestuur zit er klaar voor!
Vele agenda punten werden snel en vlot behandeld, er waren weinig op- of aanmerkingen. Er werd nog wel gevraagd naar de inbreng van onze belangenbehartigende vereniging VNM over het gebeuren rondom de Algerabrug en over de inzet van leden boven de 70 jaar, die vrijgesteld zijn van werken in de haven. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden het komend jaar. Tevens maakte diverse leden zich bezorgd over de sluistijden in de Biesbosch. De belangvereniging Biesbosch kampt met gebrek aan daadkracht, cq bestuursleden. Jolanda Groenewegen vd Meijde zal bekijken of zij zich kan inzetten voor deze belangbehartigende vereniging, zodat de watersportbelangen daar ook gewaarborgd blijven.
Er werd nog even stilgestaan bij 2 heel belangrijke leden van onze vereniging die overleden zijn in het afgelopen jaar; Joop Maalcke en Dirk van Drunen. Leden die heel veel betekend hebben voor onze vereniging. In het jubileumboek staat een interview met Joop Maalcke over zijn periode bij onze vereniging. Verderop op onze site staat het interview ook, dat geplaatst werd vanwege zijn overlijden.

De leden stromen binnen.
Bestuursleden, Albert Pieters, onze havencommissaris en Tine van Rootselaar, van de activiteitencommisie, namen afscheid, omdat zij een andere weg ingeslagen zijn. Gelukkig is Ben Boogaerdt bereid gevonden om Albert te vervangen.

Bloementje voor vertrekkende Tine en Albert

Voor de activiteitencommissie heeft het bestuur Han van Veen gevraagd om een activiteitencommissie te vormen. Op de oproep van Han via e-mail hebben zich bijna 20 mensen aangemeld. Het is mooi dat dit een grote groep is, want onze vereniging kent vele activiteiten en verplichtingen die vallen onder deze commissie. Op 31 maart jl. is het eerste overleg geweest. Wij zullen ongetwijfeld binnenkort van hen horen. Er staan tenslotte vele activiteiten op het programma, maar ook de opening en het beheer van de kantine moet geregeld worden.

En dan komen wij gelijk bij een heel belangrijk persoon, of moet ik zeggen echtpaar dat stopt met een belangrijke activiteit, eerder in een interview "de spil van de vereiniging' genoemd.

Joop Vons stopt met het beheer van de kantine. Samen met zijn Wil, hebben zij vele uren doorgebracht in onze kantine. Samen, met behulp van anderen, stonden zij klaar voor onze leden tijdens diverse bijeenkomsten. Ook tijdens de wedstrijden van de Nederlek Regatta was Joop altijd met zijn 'collega's' aanwezig om de zeilers te bedienen. Maar ook om de kantine te openen voor onze wedstrijdcomissarissen, werkploeg, vergaderingen, en ... natuurlijk op zondagmiddag was de kantine open. In ons jubileumboek staat een inteview met o.a. Joop en Wil. Lees dat gerust nog eens na. UIteraard blijven Joop en Wil met hun "Jowi" in de haven liggen en zullen zij geregeld in de kantine aanwezig zijn.

Financien, commissies e.d. 'lopen' allemaal goed. Het bestuur is alleen een beetje bezorgd over de inzet van sommige leden voor de werkploeg. Dit heeft dus de aandacht.

Na afloop van de vergadering kregen de leden nog het bekende drankje aangeboden en werd er nog veel nagepraat.

Napraten met een drankje.

Het watersportseizoen kan beginnen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten