27 april 2015

UITNODIGING OPENINGSTOCHT zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015

 


Na het succes van de openingstochten in 2012, 2013 en 2014 heeft het Activiteiten Team besloten ook dit jaar weer een openingstocht te organiseren. Het bestuur ondersteunt deze activiteit, zodat voor iedereen de kosten laag zijn gehouden zonder in te boeten op de kwaliteit van dit vaarweekend.

De kosten zijn € 40,-- pp.!! Inclusief koffie met versnapering bij palaver, welkomstdrankje in Willemstad, koud – en warm buffet, ontbijt, liggeld, walstroom en afsluitende borrel in de Ark.

Het programma is als volgt:
Zaterdag, 30 mei 2014 om 09.30 uur, houden wij in onze Ark, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, het palaver.

Om ongeveer 10.30 uur vertrekken we in konvooi via de Noord richting Dordrecht (brugopeningen bij Alblasserdam en Dordrecht). Daarna door naar Willemstad, waar we in de kom ongeveer om 15.00 uur zullen afmeren. Daarna is er tijd voor een scheepsneut aan boord, tijd voor zonnen op een terrasje of te voet al het moois van Willemstad bekijken. Om 18.30 uur is er een welkomstborrel in Restaurant Bellevue.
Om 19.00 uur beginnen wij met het koud- en warm buffet. Het einde van de avond omstreeks 23.00 uur.

Zondag 31 mei om 09.30 uur is er een gemeenschappelijk ontbijt in Restaurant Bellevue. Afvaart omstreeks 11.00 uur en napraten en afsluitingsborrel in de Ark omstreeks 16.00 uur.

Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar in de Ark of stuur via e-mail onderstaande gegevens door. Wij hopen op een minstens even grote opkomst als de afgelopen jaren en natuurlijk hopen wij ook op mooi weer.
Voor leden, die niet mee kunnen met een of hun schip, is de mogelijkheid om in te schrijven voor de gezellige avond in Restaurant Bellevue en deel te nemen aan het koud – en warm buffet. De kosten voor leden bedragen € 27,50 p.p. Het openingsdrankje is gratis, overige drankjes worden aan het einde van de avond persoonlijk afgerekend.

S.V.P. SNEL AANMELDEN via de mail: info@gideonhuijsse.nl

Of jouw opgave in de brievenbus bij de haven stoppen of op het adres Oostzoom 3, 2931 AV Krimpen aan de Lek.

Het Activiteiten Team
WSV De Lek


 
Inschrijfformulier Openingstocht 2015

 

Naam en Voornaam schipper:                                
Naam en Voornaam 2e opvarende:                       

Naam 1e extra opvarende:                                        
Naam 2e extra opvarende:                                        

Adres:                                                                                
Postcode en woonplaats:                                          

Nummer mobiel telefoon aan boord:                  
E-mail:                                                                               

Naam schip:                                                                    
Type schip:                                                                      

Afmetingen                       lang,                      breed,                   hoog
Kosten feestelijk buffet en ontbijt in Restaurant € 40,-- p.p.

Liggeld, elektra, welkomstdrankje en afsluitingsborrel etc. zijn voor rekening WSV. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Het totaalbedrag overmaken op de rekening: 33 38 01 849 t.n.v. WSV de Lek, onder vermelding van uw naam en openingstocht 2015.
In verband met de communicatie onderweg graag opgeven wie er in het bezit is van een marifoon.

*Ik bevestig, dat ik een/geen werkende marifoon aan boord heb.

 Ik neem voor eigen risico deel aan deze tocht. De WSV de Lek is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan mijn schip, de aan boord aanwezige goederen en van schepen van derden, letsel aan de opvarenden en aan derden, welke direct of indirect uit de deelname aan deze tocht kunnen ontstaan.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.

Datum                                  2015                     Naam:                                  Handtekening:


Stuur dit formulier naar: WSV de Lek, Westzoom 9a, 2931 AZ Krimpen aan de Lek.

(de gegevens mailen kan ook naar: info@gideonhuijsse.nl )

20 april 2015

Het nieuwe activiteiten team van WSV De Lek

De nieuwe activiteitencommissie
Op 31 maart jl. kwam er een enthousiaste ploeg van leden bijeen in de kantine "De Ark" om het nieuwe activiteitenteam vorm te geven. De aanwezigen waren Gideon Huijsse, Ronald Verkaik, Ben Boogaard, Trudy Florestein, Hans Oosterman, Meine en Jeanette van der Knaap, Jan de Jager, Hans den Haan, Wendy en Arco van Dijken, Willem Bouter, Mariëlle Muit, Han en Francoise van Veen.

Han van Veen heette in zijn openingswoord iedereen welkom. Via een mooie en duidelijke PowerPoint presentatie legde Han uit wat de bedoeling was en wat er van de nieuwe activiteitencommissie verwacht werd. Om de discussie te openen kwamen onderstaande vragen naar voren:
Hoe trekken wij meer leden en andere enthousiastelingen naar de kantine?
en
Hoe maken wij van "De Ark" een woonkamer?
 
Knopencursus

Allerlei werkzaamheden rondom onze kantine "De Ark" werden besproken, zoals de inkoop, schoonmaak, openingsroosters, bezetting tijdens activiteiten, beheer van de kas en aankleding van de kantine. Activiteiten die eigenlijk als 'normaal' worden beschouwd gedurende het watersportseizoen werden doorgenomen. Denk hier alleen maar aan de openings- en sluitingstocht, de klaverjas-avonden, de wedstrijden van de Nederlek Regatta (o.a. de kantine open!), de knoop-, vaarbewijs- en marifooncursussen, de stampot- en mosselavonden en de vergadering en nieuwjaarsreceptie. Daarnaast kwamen uiteraard, en hoe kan het ook anders met zo'n nieuwe enthousiaste ploeg, nieuwe ideeën naar voren, zoals het opknappen van het interieur van "De Ark", het aantrekken van leden en passanten, het óók voor kinderen aantrekkelijk maken, etc. Vervolgens werden de taken, voor zover mogelijk, verdeeld en ieder werd verzocht aan te geven wanneer men bardienst zou willen 'draaien'. Dit zal de komende weken verder worden uitgewerkt.
Eén van die ideeën die naar voren kwam, was het fenomeen van leenboeken. In sommige havens kan jij als passant een boek ruilen uit een kast die in de kantine staat. Als jij een boek mee wilt nemen, moet jij een gelijkwaardig boek terug zetten. Zo krijg je steeds een wisselend aanbod.  

Het eerste feit is al 'los gekomen' van deze nieuwe activiteitencommissie. Jullie hebben allemaal al een uitnodiging via e-mail voor de openingstocht 2015 gekregen op 30 en 31 mei a.s. Binnenkort ook op deze website te lezen.

Toch nog enthousiast geworden en wil jij toch mee doen, neem dan contact op met Han van Veen of onze secretaris Gideon Huijsse.

06 april 2015

Druk bezochte Algemene Ledenvergadering

Beste Leden van WSV De Lek,

Op donderdagavond 26 maart jl. hield onze vereniging weer hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren vele leden op af gekomen. Het bestuur doet het goed. Er komen elk jaar weer veel leden langs op deze gezellige vergadering. Dat was in het verleden wel eens anders.

Het bestuur zit er klaar voor!
Vele agenda punten werden snel en vlot behandeld, er waren weinig op- of aanmerkingen. Er werd nog wel gevraagd naar de inbreng van onze belangenbehartigende vereniging VNM over het gebeuren rondom de Algerabrug en over de inzet van leden boven de 70 jaar, die vrijgesteld zijn van werken in de haven. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden het komend jaar. Tevens maakte diverse leden zich bezorgd over de sluistijden in de Biesbosch. De belangvereniging Biesbosch kampt met gebrek aan daadkracht, cq bestuursleden. Jolanda Groenewegen vd Meijde zal bekijken of zij zich kan inzetten voor deze belangbehartigende vereniging, zodat de watersportbelangen daar ook gewaarborgd blijven.
Er werd nog even stilgestaan bij 2 heel belangrijke leden van onze vereniging die overleden zijn in het afgelopen jaar; Joop Maalcke en Dirk van Drunen. Leden die heel veel betekend hebben voor onze vereniging. In het jubileumboek staat een interview met Joop Maalcke over zijn periode bij onze vereniging. Verderop op onze site staat het interview ook, dat geplaatst werd vanwege zijn overlijden.

De leden stromen binnen.
Bestuursleden, Albert Pieters, onze havencommissaris en Tine van Rootselaar, van de activiteitencommisie, namen afscheid, omdat zij een andere weg ingeslagen zijn. Gelukkig is Ben Boogaerdt bereid gevonden om Albert te vervangen.

Bloementje voor vertrekkende Tine en Albert

Voor de activiteitencommissie heeft het bestuur Han van Veen gevraagd om een activiteitencommissie te vormen. Op de oproep van Han via e-mail hebben zich bijna 20 mensen aangemeld. Het is mooi dat dit een grote groep is, want onze vereniging kent vele activiteiten en verplichtingen die vallen onder deze commissie. Op 31 maart jl. is het eerste overleg geweest. Wij zullen ongetwijfeld binnenkort van hen horen. Er staan tenslotte vele activiteiten op het programma, maar ook de opening en het beheer van de kantine moet geregeld worden.

En dan komen wij gelijk bij een heel belangrijk persoon, of moet ik zeggen echtpaar dat stopt met een belangrijke activiteit, eerder in een interview "de spil van de vereiniging' genoemd.

Joop Vons stopt met het beheer van de kantine. Samen met zijn Wil, hebben zij vele uren doorgebracht in onze kantine. Samen, met behulp van anderen, stonden zij klaar voor onze leden tijdens diverse bijeenkomsten. Ook tijdens de wedstrijden van de Nederlek Regatta was Joop altijd met zijn 'collega's' aanwezig om de zeilers te bedienen. Maar ook om de kantine te openen voor onze wedstrijdcomissarissen, werkploeg, vergaderingen, en ... natuurlijk op zondagmiddag was de kantine open. In ons jubileumboek staat een inteview met o.a. Joop en Wil. Lees dat gerust nog eens na. UIteraard blijven Joop en Wil met hun "Jowi" in de haven liggen en zullen zij geregeld in de kantine aanwezig zijn.

Financien, commissies e.d. 'lopen' allemaal goed. Het bestuur is alleen een beetje bezorgd over de inzet van sommige leden voor de werkploeg. Dit heeft dus de aandacht.

Na afloop van de vergadering kregen de leden nog het bekende drankje aangeboden en werd er nog veel nagepraat.

Napraten met een drankje.

Het watersportseizoen kan beginnen!