04 december 2013

Lustrumcommissie bijeen voor ons 50 jarig feestjaar

Zoals jullie mogelijk weten, bestaat onze watersportvereniging 50 jaar in 2014. Dat is reden voor een feestje, of zeg maar gerust feest. De lustrum-commissie is al regelmatig bij elkaar gekomen onder leiding van Gideon Huijsse, onze secretaris. De commissie bestaat verder nog uit onze leden Trudy van Florenstein - Schouten, Tine van Rootselaar - Bakker, Hans Oosterman, Edwin van Oostende, Han van Veen en Hans van Gent. Verder helpen Piet Hardam en Gerrit de Jager bij het maken van het lustrumboek of jubileumboek. De lustrum-commissie bereid het feestjaar voor.
Vele afspraken moeten er gemaakt worden, veel overleg met anderen moet er gepleegd worden en vele vragen moeten nagevraagd worden. Genoeg te doen, maar dat het een mooi een memorabel jaar wordt, is zeker.

Reserveer maar vast zaterdag 8 februari, vanaf 16.00 uur tot....laat in de avond. In het laatste clubblad, nr. 3 van 2013, staat verder beschreven wat er mogelijk allemaal gaat gebeuren.
De lustrum-commissie heeft er zin in!